Hello World!

Cims Jurídics Bufet Advocats

Creació d’una nova identitat corporativa a partir del disseny d’un nou logotip i d’una nova arquitectura.

El nom de la marca “Cims Jurídics” es projecta en l’espai a partir d’elements verticals irregulars que actúen com a separadors d’ambients. 

El.laboració d’un nou concepte d’espai per a crear  una nova personalitat a partir de nous materials, noves textures i del disseny de mobiliari que revesteix les parets perimetrals del despatx (que són armaris ocults) donant un aire sobri i elegant. 

Disseny d’elements diferenciadors com la caixa de llum en forma de làmpara.

  • CLIENT Cims Jurídics Bufet Advocats
  • VAM FER Arquitectura d'interiors
  • CATEGORIA
  • TAGS
TOP